Het verwijderen van niet ingedaalde testikel bij Cryptorchie

Endoscopische verwijdering van niet ingedaalde testikel. Tijdens de ontwikkeling van de jonge mannelijke pup moeten de teelballen vanuit de buik via het lieskanaal in de balzak indalen.Soms verloopt dit proces niet goed.

Als op 12 weken leeftijd de testikel niet in de balzak zit spreken we van een cryptorche reu. De niet of niet volledig ingedaalde testikel kan zich bevinden in de buik of in het lieskanaal. Dit kan eenzijdig of beiderzijds zijn. Door de onnatuurlijk warme plaats waarin de testikel zich bevindt hetzij in de buik hetzij in het lieskanaal is de mogelijkheid van tumoreuze ontaarding veel groter dan bij een natuurlijke plaats van de testikel buiten het lichaam. Waarbij de testikel in de buik een 16 keer grotere kans heeft op ontaarding heeft de testikel in het lieskanaal door de nog warmere plaats 32 keer grotere kans op ontaarding. Het is bij een ontaarding van de testikel in de lies vrij gemakkelijk om dit waar te nemen door de optredende vergroting. Bovendien is deze vrij gemakkelijk te verwijderen mits hij niet te groot is.

De testikel in de buik heeft een veel grotere kans op ongemerkte tumoreuze ontaarding. De testikel kan bij zo een ontaarding vrouwelijke hormonen ontwikkelen, die invloed hebben op gedrag vacht en gewicht van de reu.De reu kan aantrekkelijk worden voor andere reuen. De kans op uitzaaiing van de tumor in de testikel naar andere lichaamsdelen is 10 %.

De leeftijd waarop de niet ingedaalde testikel meestal ontaard is rond de 6 jaar maar ook op 3jarige leeftijd zijn tumoreus ontaarde testikels waargenomen. Het is dus beter om niet af te wachten maar de testikel te verwijderen. De testikel in de lies is meestal eenvoudig te verwijderen maar anders is het met de testikel in de buik die zich ergens tussen de nieren voorin de buik en het lieskanaal achter in de buik kan bevinden en dus moeilijk te vinden is. Bij de traditionele methode moet om de testikel op te sporen vaak dus een grote snede gemaakt worden.

Bij de laparoscopische methode behoeven slechts enkele kleine 5 mm grote sneetjes gemaakt te worden en kan de testikel eerst met de kijker opgespoord worden waarna de zaadstreng en de bloedvaten gemakkelijk doorgebrand en verwijderd kunnen worden.

Op het filmpje is duidelijk te zien dat de niet ingedaalde testikel door middel van Endoscopie makkelijk op te sporen door te branden en te verwijderen is. Bij een traditionele operatie is om te testikel te lokaliseren vaak een grote snede noodzakelijk wat voor patiënt en dierenarts weinig aantrekkelijk is. Met de Endoscopische benadering betreft het 3 enkele mm grote wondjes.