Wie zijn we

Na meer dan 30 jaar ervaring als dierenarts in de kleine huisdieren richt dierenarts H.J.Wezelenburg zich op een klein maar zeer specialistisch deel van de geneeskunde, waaraan tot op heden, diergeneeskundig nog weinig aandacht geschonken wordt: de Endoscopie. Dit in tegenstelling tot de humane geneeskunde, waar op allerlei gebieden de endoscopische ingrepen een belangrijke rol spelen.

In bijvoorbeeld de Gynaecologie (Sterilisaties) Chirurgie (Galblaasverwijdering) Orthopedie (Inspectie knieholte) en vele andere disciplines worden endoscopische operaties vaak en met veel succes uitgevoerd vooral door hun pijnloze karakter en hun snelle genezing. Men noemt deze ingrepen ook wel minimaal invasief. omdat bij het binnengaan in het lichaam slechts enkele buisjes van enkele millimeters gebruikt worden dit in tegenstelling tot de traditionele operatiemethodes waarbij insnedes van soms wel 10 tot 20 cm groot gemaakt worden. Daardoor is de pijnlijkheid na de operatie veel minder en het herstel veel sneller. Adviseur bij de Endoscopie is J.B. Koppenol een humane Gynaecoloog met een grote ervaring met endoscopische ingrepen.